Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsinin texnoloji əsasları 

Təmizləyici qurğuların texnologiyasının yerinə uyğun seçilməsi, texnoloji təhlükəsinizliyinin təmin edilməsi

Təbii ehtiyyatların miqyası və istiqamətləri