Bitki fiziologiyası bitki orqanizmlərin, onların orqanlarının, toxumalarının, hüceyrələrinin və hüceyrə komponentlərinin funksiyasını, həmçinin bitkilərin həyat fəaliyyətinin bu və ya digər təzahürlərini öyrənir.