Burada Kimyəvi kibernetika fənninin məşğələ mövzuları öz əksini tapır.